Woorden zijn krachtig. Ze maken het mogelijk ideeën en ervaringen te communiceren met anderen zodat we elkaars inzichten kunnen delen. Verpleegkundige diagnoses zijn een voorbeeld van een krachtige en nauwkeurige terminologie die de unieke wereldwijde bijdrage van verpleegkunde aan gezondheid duidelijk en zichtbaar maakt. Verpleegkundige diagnoses communiceren de besluitvorming die elke verpleegkundige dagelijks maakt – met patiënten, collega’s, andere zorgverleners en het publiek. Het zijn onze woorden.

Het Nederlandstalig NANDA Netwerk is onderdeel van NANDA International Inc. (NANDA-I) en verbindt de leden van NANDA International, een vereniging die de kennis van de verpleegkunde in kaart brengt.

De afgelopen vijftig jaar heeft NANDA International leden uit meer dan veertig landen verspreid over alle continenten in de wereld. In Nederland wordt gewerkt met de verpleegkundige diagnoses van NANDA International in de Mbo en Hbo-opleidingen, de klinische praktijk, in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, in onderzoek en in ICT-toepassingen. In vele landen over de gehele wereld vindt ontwikkeling en verfijning van diagnoses plaats.

DOELSTELLING

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk draagt de ideologie uit ter bevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in de verpleegkunde.

MISSIE & VISIE

Onderstaande uitgangspunten zijn in 2012 geformuleerd door de oprichters om de ambitie en rijkwijdte van het netwerk vorm te geven: Kennis delen, uitdragen en ontwikkelen.

KENNIS DELEN

Opbouwen van een platform en organiseren van bijeenkomsten.
Verzamelen van initiatieven en uitwisselen van ervaringen over het gebruik van NANDA, NIC en NOC binnen verpleegkundige documentatie en verslaglegging.
Inzetten voor de digitale beschikbaarheid van NANDA-I, NIC en NOC in de Nederlandse taal.

KENNIS UITDRAGEN

Uitbouwen van het platform en organiseren van conferenties en congressen.
Actief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen vanuit en over NANDA, NIC en NOC.
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe – en het reviseren van bestaande diagnosen, resultaten en interventies.

KENNIS ONTWIKKELEN

Verzamelen, beoordelen en ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor het gebruik van verpleegkundige diagnosen, resultaten en interventies.
Het bundelen krachten, uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking tot onderzoek naar het gebruik van NNN.
Het reviseren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe diagnosen.

Leden van NANDA International kunnen zich GRATIS eenmelden bij het Nederlandstalig NANDA Netwerk.
Vul hieronder je gegevens in:

De verpleegkundige diagnoses van NANDA-I worden sinds 1997 vertaald naar het Nederlands. Iedere drie jaar wordt een nieuwe editie uitgebracht. Jij kunt hier als verpleegkundige aan bijdragen. Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is opgericht in 2012. Tijdens de netwerkbijeenkomsten bespreken we de toepassing van verpleegkundige diagnostiek en het meten van zorgresultaten in de klinische praktijk. Hierbij sluiten wij aan op de statements van de NANDA-organisatie. Hierdoor wordt je expert in het diagnosticeren en lever je een bijdrage aan de zorgvuldige en accurate vertalingen.

De classificatie NANDA International kan niet los gezien worden van de classificaties NIC en NOC. Ze zijn hét eenduidig begrippenkader voor de verpleegkundige zorgverlening, dat in alle sectoren, specialisaties en velden kan worden toegepast. Het is de basis voor betrouwbare en meetbare informatie voor beleidsontwikkeling, praktijk, onderzoek en onderwijs op micro-, meso-, en macroniveau ten behoeve van de zorg aan patiënten.

Heb je vragen of andere opmerkingen, neem dan contact met ons op.
Wij zijn ook te bereiken via social media kanalen: