De geschiedenis van NANDA International

In 1973 kwamen verpleegkundigen bijeen in St. Louis om te beginnen met het ontwikkelen en classificeren van verpleegkundige diagnoses. Deze bijeenkomst leidde later tot de oprichting van NANDA International. Deze vereniging viert dit jaar vijftig jaar diagnostiek voor verpleegkundigen.

De eerste vijf conferenties waren alleen voor genodigden en deelnemers werkten in werkgroepen om diagnoses te ontwikkelen voor specifieke functionele systemen. De diagnoses werden aangenomen door meerderheidsbesluit van de conferentiedeelnemers. Na de vijdfe conferentie werd de North American Nursing Diagnosis Association opgericht, omdat deelnemers voornamelijk uit Amerika en Canada kwamen. Echter had dit internationaal ook al enige belangselling.

In 1982 werden de conferenties opengesteld voor de verpleegkundige gemeenschap en de procedure voor de ontwikkeling en erkenning van diagnoses kende verschillende fasen, waaronder indiening en beoordeling door deskundige verpleegkundigen uit de praktijk. Tijdens de conferenties van 1982 en 1984 werd de beoordelingsprocedure van diagnoses geëvalueerd en werden richtlijnen voor indiening en beoordeling van nieuwe diagnoses geformuleerd.

In het begin werden de ontwikkelde diagnoses alfabetisch gerangschikt, maar er was behoefte aan een meer thematische indeling. Daarom werd er een groep verpleegkundige theoretici gevraagd om een conceptueel kader te ontwikkelen voor de classificatie van verpleegkundige diagnoses. Dit resulteerde in negen patronen van de ‘unitary man’ waarmee de diagnoses in groepen konden worden geordend. Tijdens de vijfde conferentie werd er een taxonomiewerkgroep opgericht om een eerste taxonomie voor de labels van de verpleegkundige diagnoses te ontwikkelen.

Na goedkeuring van de NANDA-statuten en verkiezing van functionarissen begon de Taxonomy Committee aan haar taak om het eerder verrichte werk te formaliseren en aan te passen. De term ‘menselijke reactiepatronen’ werd voorgesteld ter vervanging van de minder bekende term ‘patronen van de unitary man’, en deze verandering werd ingevoerd op grond van het advies van een groep beoordelaars tussen de zesde en zevende conferentie.