Search
Generic filters
Exact matches only

Group Forums

Frontpage 1 Elementor Forums Group Forums

  • Activiteit/lichaamsbeweging
   Kennisgebied dat gaat over het bewegen van delen van het lichaam (mobiliteit), arbeid verrichten of vaak (maar niet altijd) tegen een weerstand in activiteiten verrichten. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het vierde domein: Activiteit/rust.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Attentie
   Kennisgebied dat gaat over de mentale bereidheid tot opmerken of observeren. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het vijfde domein: Waarneming/cognitie.
  • 1Topics
   1Posts
  • Blaasfunctie
   Kennisgebied dat gaat over het proces van secretie, reabsorptie en excretie van urine. Dit is de eerste klasse van het derde domein van de NANDA-I taxonomie: Uitscheiding/uitwisseling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Cardiovasculaire/ pulmonale reacties
   Kennisgebied dat gaat over de cardiopulmonale mechanismen voor de ondersteuning van activiteit en rust. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het vierde domein: Activiteit/rust.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Cognitie
   Kennisgebied dat gaat over het gebruik van geheugen, leervermogen, denkvermogen, probleemoplossend vermogen, abstractievermogen, oordeelsvermogen, inzicht, intellectuele capaciteit, rekenvermogen en taalvermogen. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vierde klasse van het vijfde domein: Waarneming/cognitie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Communicatie
   Kennisgebied dat gaat over het zenden en ontvangen van verbale en non-verbale informatie. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vijfde klasse van het vijfde domein: Waarneming/cognitie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Copingreacties
   Kennisgebied dat gaat over het proces van het hanteren van omgevingsstress. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het negende domein: Coping/stresstolerantie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Energiebalans
   Kennisgebied dat gaat over de dynamische staat van harmonie tussen opname en verbruik van energiebronnen. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het vierde domein: Activiteit/rust.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Familie-/gezinsrelaties
   Kennisgebied dat gaat over de verbintenis tussen mensen die door bloedverwantschap of door keus een relatie met elkaar hebben. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het zevende domein: Rollen/relaties.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Geweld
   Kennisgebied dat gaat over uitoefening van excessieve kracht of macht met als oogmerk letsel te veroorzaken of misbruik te plegen. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Gezondheidsbewustzijn
   Herkennen van normaal functioneren en welzijn
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Gezondheidsmanagement
   Kennisgebied over het vaststellen, controleren, uitvoeren en integreren van de activiteiten die de gezondheid en het welzijn in stand houden. Deze klasse uit de NANDA-I taxonomie valt onder Domein 1: Gezondheidsbevordering
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Groei
   Kennisgebied dat gaat over de toename van de fysieke lichaamsgrootte of rijping van orgaansystemen. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het dertiende domein: Groei/ontwikkeling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Huidfunctie
   Kennisgebied dat gaat over het proces van secretie en excretie van de huid. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het derde domein: Uitscheiding/uitwisseling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Infectie
   Kennisgebied dat gaat over reacties van de getroffen persoon na een pathogene invasie. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Lichaamsbeeld
   Kennisgebied dat gaat over de mentale voorstelling van het eigen lichaam. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het zesde domein: Zelfperceptie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Lichamelijk letsel
   Kennisgebied dat gaat over ftsieke schade of letsel. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Lichamelijk welbevinden
   Kennisgebied dat gaat over het gevoel van welbevinden of zich op zijn/haar gemak voelen en/of vrij zijn van pijn. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het twaalfde domein: Welbevinden.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Maag-darmfuctie
   Kennisgebied dat gaat over het proces absorptie en excretie van eindproducten van de voedselinname. Dit is de tweede klasse van het derde domein binnen de NANDA-I taxonomie: Uitscheiding/uitwisseling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Neurobehavioral stress
   Kennisgebied dat gaat over gedragsreacties die het functioneren van de hersenen en het zenuwstelsel weergeven. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het negende domein: Coping/stresstolerantie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Omgevingscomfort
   Kennisgebied dat gaat over het gevoel van welzijn of zich op zijn/haar gemak voelen in of met zijn/haar omgeving. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het twaalfde domein: Welbevinden.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Omgevingsrisico's
   Kennisgebied dat gaat over bronnen van gevaar in de nabije omgeving. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vierde klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Ontwikkeling
   Kennisgebied dat gaat over progressie of regressie door de ontwikkelingsmijlpalen in het leven. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het dertiende domein: Groei/ontwikkeling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Overtuigingen
   Kennisgebied dat gaat over opvattingen, verwachtingen of oordelen over handelingen, gewoonten of instituties die als juist of intrinsiek waardevol worden beschouwd. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het tiende domein, Levensprincipes.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Persoonlijke zorg
   Kennisgebied dat gaat over het vermogen om activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de zorg voor het eigen lichaam en lichaamsfuncties. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vijfde klasse van het vierde domein: Activiteit/rust.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Posttraumatische reacties
   Kennisgebied dat gaat over reacties die optreden na een fysiek of psychologisch trauma. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het negende domein: Coping/stresstolerantie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Respiratoire functie
   Kennisgebied dat gaat over het proces van gasuitwisseling en verwijdering van de eindproducten van de stofwisseling. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vierde klasse van het derde domein: Uitscheiding/uitwisseling.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Rolvervulling
   Kennisgebied dat gaat over de kwaliteit van functioneren in sociaal verwachte gedragspatronen. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het zevende domein: Rollen/relaties.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Seksueel functioneren
   Kennisgebied dat gaat over de capaciteit of het vermogen om in seksuele activiteiten te participeren. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het zevende domein: Rollen/relaties.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Seksuele identieit
   Kennisgebied dat gaat over de verhouding van een specifiek persoon tot seksualiteit en/of gender. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het achtste domein: Seksualiteit.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Slaap/rust
   Kennisgebied dat gaat over het sluimeren, rusten, op je gemak zijn, ontspannen of inactiviteit. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het vierde domein: Activiteit/rust.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Sociaal welbevinden
   Kennisgebied dat gaat over het gevoel van welzijn of zich op zijn/haar gemak voelen in eigen sociale situaties. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het twaalfde domein: Welbevinden.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Stofwisseling
   Kennisgebied dat gaat over chemische en fysieke processen die plaatsvinden in levende organismen en cellen voor de ontwikkeling en het gebruik van protoplasma, de productie van afvalstoffen en energie en het laten vrijkomen van energie voor alle vitale processen. Dit is de vierde klasse van de NANDA-I taxonomie en valt onder het tweede domein: Voedsel.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Thermoregulatie
   Kennisgebied dat gaat over het fysiologisch proces dat ter bescherming van het organisme de warmte en de energie in het lichaam regelt. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de zesde klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Verdedigingsprocessen
   Kennisgebied dat gaat over processen waarbij het zelf zichzelf beschermt tegen het niet-zelf. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de vijfde klasse van het elfde domein: Veiligheid/bescherming.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Verzorgersrollen
   Kennisgebied dat gaat over de sociaal verwachte gedragspatronen van personen die voor een ander zorgen, maar geen professionele gezondheidszorgwerkers zijn. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het zevende domein: Rollen/relaties.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Vochthuishouding
   Kennisgebied dat gaat over het innemen en absorberen van vocht en elektrolyten. Dit is de vijfde klasse van de NANDA-I taxonomie en valt onder het tweede domein: Voedsel.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Voedselinname
   Kennisgebied dat gaat over het opnemen van voedsel of voedingsstoffen in het lichaam. Dit is de eerste klasse van de NANDA-I taxonomie en valt onder het tweede domein: Voedsel.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Voedselinname
   Kennisgebied dat gaat over het opnemen van voedsel of voedingsstoffen in het lichaam. Dit is de eerste klasse van de NANDA-I taxonomie en valt onder het tweede domein: Voedsel.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Voortplanting
   Kennisgebied dat gaat over elk proces waarbij nieuwe individuen (mensen) ontstaan. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de derde klasse van het zevende domein: Seksualiteit.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Waarden
   Kennisgebied dat gaat over het identificeren en rangschikken van wenselijke handelwijzen of eindtoestand. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het tiende domein: Levensprincipes.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Zelfachting
   Kennisgebied dat gaat over de beoordeling van de eigenwaarde, vermogens, belangrijkheid en het eigen succes. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het zesde domein: Zelfperceptie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Zelfachting
   Kennisgebied dat gaat over de beoordeling van de eigenwaarde, vermogens, belangrijkheid en het eigen succes. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de tweede klasse van het zesde domein: Zelfperceptie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen
  • Zelfbeeld
   Kennisgebied dat gaat over de perceptie van het totale zelf. Binnen de NANDA-I taxonomie is dit de eerste klasse van het zesde domein: Zelfperceptie.
  • 0Topics
   0Posts
   Last post by
   Geen onderwerpen

Oh bother! No topics were found here!

Je moet zijn ingelogd om nieuwe onderwerpen te maken.

  Gebruikers
 • Actief
 • New
 • Online
 • Groepen
 • Actief
 • Nieuwste
1.
avatar
Astrid Tuinman
61 points
Dark mode