Herstart van het Nederlandstalig NANDA Netwerk

Het NANDA Netwerk is onderdeel van NANDA International Inc. (NANDA-I), de organisatie voor classificatie en taxonomie van verpleegkundige diagnoses. Deze organisatie bestaat uit leden uit meer dan veertig verschillende landen, verspreid over zes continenten. In veel van deze landen wordt gewerkt met verpleegkundige diagnoses in de klinische praktijk, in de opleidingen, onderzoek en in ICT-toepassingen. Tevens vindt ook in Nederland validatie, ontwikkeling en verfijning van verpleegkundige diagnoses plaats. Dit netwerk is dé plek waar alle Nederlandstalige expertise samenkomt om gezamenlijke te werken aan professionaliteit en eenduidigheid

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is onderdeel van NANDA International, Inc. een classificatie en taxonomie van verpleegkundige diagnoses.

NANDA in Nederland

De verpleegkundige diagnoses van NANDA-I worden als sinds 1997 vertaald naar het Nederlands. Een grote groep verpleegkundigen maakte zich toen al sterk om de classificatie in Nederland ingebed te krijgen.

Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is opgericht in 2012. Tijdens netwerkbijeenkomsten bespreken we de toepassing van verpleegkundige diagnostiek en het meten van zorgresultaten in de klinische praktijk. Hierbij sluiten wij aan bij de statements van de NANDA-organisatie. Door je aan te sluiten bij het Netwerk wordt je expert in het diagnosticeren en lever je een bijdrage aan de zorgvuldige en accurate vertalingen.

Regiocoördinator voor NANDA International

Eén van de voorwaarden van een NANDA Netwerk is dat een Regiocoördinator aangewezen moet worden. De leden hebben Friso Raemaekers aangewezen om de functie als regiocoördinator uit te voeren. Friso is lid van NANDA International sinds 2012.