De koppeling van NANDA diagnoses met SNOMED

In hoeverre zijn NANDA diagnoses verwerkt in het terminologiestelsel SNOMED CT? Het is de centrale vraag tijdens de webinar van NANDA International op woensdag 19 oktober 2022. De bijeenkomst wordt gegeven door de directeur Informatica van NANDA International. Wil je deze digitale bijeenkomst bijwonen dan kun jij je aanmelden via de website van NANDA International.

De titel van deze NANDA-webinar is: ‘A SNOMED CT Primer: NANDA-I’s Role in Making Nursing Documentation Visible in Standardized Terminology’.

Voor deze webinar is vooraf registeren verplicht: via deze link.

Dr. Christine Spisla heeft een lange geschiedenis van werken met SNOMED CT. SNOMED is het internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. Het bevat een grote verzameling (ca. 370.000) medische begrippen en hun synoniemen. Zorgverleners gebruiken deze begrippen om allerlei zorginformatie eenduidig vast te leggen, bijvoorbeeld klachten, symptomen of een diagnose. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn zeer geschikt voor uitwisseling en hergebruik. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de eenheid van taal.

Het terminologiestelsel SNOMED CT bevat een semantisch netwerk aan definiërende relaties dat uitermate geschikt is voor data-analyse. Met zogenaamde mappings is SNOMED gekoppeld aan diverse andere internationale terminologiestelsels als ICD-10, LOINC, NANDA, NIC en NOC.

SNOMED CT is in beheer van SNOMED International. In Nederland ontwikkelt en beheert kennisinstituut Nictiz SNOMED in opdracht van het ministerie van VWS.

Dr. Spisla zal woensdag 19 oktober om 15:00 uur Nederlandse tijd de basisprincipes en hiërarchieën van SNOMED CT introduceren en een voorbeeld geven van het gebruik van een verpleegkundige NANDA diagnose om deze terminologie en haar verbanden met de NANDA terminologie te begrijpen. Aan het einde van haar presentatie is er ruimte voor vragen.

[foto: website Nictiz]