Hoe word ik lid

Door lid te worden van NANDA International zorg je samen met ons voor invloed op de ontwikkeling van verpleegkundige diagnoses, het diagnostisch redeneren en de vereniging.

Het Nederlandstalig NANDA Netwerk verbindt de NANDA-leden en overlegt direct met het NANDA-bestuur over organisatorische, vakinhoudelijke en wetenschappelijke zaken rondom de ontwikkeling van verpleegkundige diagnostiek. Doe jij met ons mee?

Leden van NANDA International kunnen zich GRATIS aanmelden bij het Nederlandstalig NANDA Netwerk.
Vul hieronder je gegevens in en word lid!
Achtergrondsinformatie

NANDA International is een door leden gedreven ‘grassroots’-organisatie gecommitteerd aan de ontwikkeling van terminologie voor de verpleegkundige diagnostiek. Het gewenste resultaat van het werk van de organisatie is verpleegkundigen op elk niveau en in elke setting een gestandaardiseerde verpleegkundige terminologie te bieden.

Hiermee kan de verpleegkundige:

 • actuele of potentiële menselijke reacties benoemen op gezondheidsproblemen en levensprocessen;
 • ontwikkelen, verfijnen en verspreiden van een evidencebased terminologie voor de klinische oordelen van verpleegkundigen;
 • faciliteren van onderzoek naar verschijnselen die voor verpleegkundigen relevant zijn ter verbetering van de zorg voor patiënten, de patiëntveiligheid en de zorgresultaten waar de verpleegkundige verantwoordelijk voor is;
 • documenteren van de zorg ten behoeve van de financiering van verpleegkundige diensten;
 • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van informatiesystemen en -standaarden, door te zorgen voor een verpleegkundige standaardterminologie in elektronische patiëntendossiers.

Verpleegkundige standaardterminologie is bepalend voor de toekomst van de verpleegkunde en om te garanderen dat de verpleegkundige kennis in het patiëntendossier terechtkomt. NANDA International is wereldleider op dit gebied. Door lid te worden maak je deel uit van dit interessante proces.

Waarom zou je lid worden van NANDA International?

Betrokkenheid van leden van NANDA International is cruciaal voor uitbreiding en ontwikkeling van verpleegkundige terminologie. Er zijn veel manieren om betrokken te zijn bij commissies, maar ook bij de ontwikkeling, de toepassing en de verfijning van diagnoses en bij onderzoek. Tevens zijn er mogelijkheden voor internationale betrekkingen en netwerken tussen verpleegkundig leiders.

Professioneel netwerken
 • Door het werk in commissies, het bijwonen van onze verschillende conferenties, het deelnemen aan het Nursing Diagnosis Discussion Forum en door contacten worden professionele netwerken gesmeed.
 • Via NANDA Netwerkgroepen kunnen collega’s binnen een land, regio, taalgebied of verpleegkundig specialismegebied met elkaar in contact komen.
 • Professionele bijdragen en prestaties worden beloond met onze prijzen: de Founders, Mentors, Unique Contribution en Editor’s Award. Via de NANDA-I Foundation worden prijzen (awards) uitgeloofd die een beurs opleveren voor onderzoek.
 • NANDA-I ziet fellows als verpleegkundig experts met expertise in de verpleegkundige standaardterminologie op het gebied van onderwijs, bestuur, praktijk, informatica en onderzoek.
Kennisbronnen
 • Bij het lidmaatschap hoort een abonnement op het online wetenschappelijk tijdschrift, het International Journal of Nursing Knowledge (IJNK). Hierin wordt verslag gedaan van inspanningen wereldwijd op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van verpleegkundige standaardterminologie.
 • Op de website van NANDA International is documentatie te vinden voor de ontwikkeling, verfijning en indiening van verpleegkundige diagnoses, actualisering van de NANDA-I-taxonomie. eze informatie is alleen zichtbaar voor leden.
Ledenvoordeel
 • Leden krijgen korting op Engelstalige publicaties van de NANDA-I-taxonomie, inclusief gedrukte en elektronische versies van NANDA-I Nursing Diagnoses & Classification.
 • We hebben samenwerkingsovereenkomsten met organisaties die producten en diensten leveren voor de verpleegkundige beroepsgroep, met daarin een prijsvoordeel voor leden. Leden krijgen ook korting op onze tweejaarlijkse conferentie en op NANDA-I-producten zoals T-shirts en tassen.
 • Onze tarieven voor het gewone lidmaatschap zijn gebaseerd op de landenindeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). We hopen dat daardoor meer individuele personen, die interesse hebben in het werk van NANDA-I, kunnen meedenken over de toekomstige koers van deze organisatie.
Soorten lidmaatschappen

NANDA International kent vijf verschillende soorten lidmaatschappen:

 • Undergraduate Student Membership – voor student-verpleegkundigen die in het bachelor-programma zitten.
 • Regular Membership – voor verpleegkundigen.
 • Retired Membership – voor gepensioneerde verpleegkundigen.
 • Associate Membership – voor organisaties.
 • Fellow NANDA-I – voor Fellows van NANDA International.