Onderwerpen

Het Nederlandstalig NANDA Netwerk blijft zich intensief bezighouden met diverse onderwerpen die de kern vormen van verpleegkundige zorg en diagnostiek. Hieronder belichten we enkele van de actuele focusgebieden waar onze leden zich mee bezighouden.

Vertaling en validering van classificaties

Een van onze voornaamste doelen is de nauwkeurige vertaling en validatie van de classificaties van verpleegkundige diagnoses van NANDA International naar het Nederlands. Dit omvat niet alleen de diagnoseclassificaties zelf, maar ook de zorgresultaten van de Nursing Outcomes Classification (NOC) en de verpleegkundige interventies van de Nursing Interventions Classification (NIC). Door deze classificaties toegankelijk te maken in de Nederlandse context, streven we naar een verfijning van de verpleegkundige praktijk en een betere afstemming op lokale behoeften.

Koppelingen tussen classificaties

Een ander cruciaal aspect van ons werk betreft de koppelingen tussen de classificaties NANDA – NOC en NANDA – NIC. Het realiseren van naadloze verbanden tussen deze classificaties draagt bij aan een holistische benadering van de verpleegkundige zorg, waarbij diagnostiek en interventies hand in hand gaan.

Validatie en toepassing van de Gordon Anamnese

Een opwindende ontwikkeling is de validatie en toepassing van de gestandaardiseerde Gordon anamnese, waarmee een logische verbinding wordt gelegd tussen de anamnes, vragenlijsten en assessments en de functionele en dyfunctionele elementen van de menslijke reacties van patiënten en cliénten. De FHPAST (Functional Health Pattern Assessment Screening Test) biedt een gestructureerd kader voor het verzamelen van cruciale gezondheidsgegevens door de patiënt als zelfassessment), familie of naasten, of door de verzorgende of verpleegkunidge. Het draagt bij aan een begrip van de patiënt en zijn behoeften.

Onderzoek en toepassing van NANDA, NIC en NOC

Onze leden zetten zich in voor voortdurend onderzoek naar en toepassing van de NANDA-, NIC- en NOC-classificaties. Door deze classificaties in de praktijk te brengen, bevorderen we een evidence-based benadering van verpleegkundige zorg en dragen we bij aan de verbetering van de patiëntresultaten.

Inventarisatie van kerndiagnoses voor specialismegebieden

Een specifieke focus ligt op het identificeren van kerndiagnoses binnen verschillende verpleegkundige specialismegebieden. Door deze inventarisatie kunnen we aangepaste benaderingen ontwikkelen en de kwaliteit van zorg op gespecialiseerde terreinen verder verhogen.

Integratie met SNOMED CT

Tot slot streven we naar de integratie van de classificaties NANDA, NIC en NOC in het terminologiestelsel van SNOMED CT. Deze integratie vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling, waardoor een gestandaardiseerde communicatie tussen zorgverleners mogelijk wordt.

Het Nederlandstalig NANDA Netwerk blijft zich inzetten voor vooruitgang in de verpleegkundige zorg door middel van deze diverse initiatieven. Door samen te werken en innovatieve benaderingen te omarmen, streven we naar een verhoogde efficiëntie en effectiviteit in de verpleegkundige praktijk, met uiteindelijk een positieve impact op de gezondheid en het welzijn van de patiënten.