NANDA International Position Statements

NANDA International brengt regelmatig Position Statements uit op verzoek van verpleegkundigen, leden en gebruikers van de classificatie. NANDA-I publiceert deze standpuntendocumenten om te voorkomen dat anderen zelf invulling geven over het standpunt van NANDA International over belangrijke zaken. Zo worden foutieve interpretaties voorkomen.

Het NANDA Netwerk publiceert de Nederlandse tekst van de Position statements zoals deze vertaald en gepubliceerd zijn in de NANDA-boeken. Met een weblink wordt verwezen naar de officiële website van NANDA International.

De Position Statements gaan over de toepassing van de NANDA-I-taxonomie als kader voor de verpleegkundige anamnese en het verpleegkundig oordeel. Tevens gaat het over de structuur van de verpleegkundige diagnose binnen een verpleegplan.

NANDA International Position Statement 1

De toepassing van Taxonomie II als kader voor de verpleegkundige anamnese en het verpleegkundig oordeel

De verpleegkundige anamnese en het oordeel vormen het startpunt voor het vaststellen van verpleegkundige diagnoses. Cruciaal is dat een erkend wetenschappelijk instrument wordt gebruikt voor het verpleegkundig oordeel om de problemen, risico’s en resultaten voor gezondheidsbevordering van de patiënt* te bepalen.
NANDA International spreekt zich niet uit voor één enkel(e) beoordelingsmethode of beoordelingsinstrument. Toepassing van een evidence-based verpleegkundig kader zoals de Functionele Gezondheidspatronen van Gordon, moet de leidraad vormen voor een verpleegkundige anamnese en het verpleegkundig oordeel om op grond daarvan NANDA-I-diagnoses te stellen.
Voor een accurate diagnosestelling is het gebruik van een bruikbaar, evidence-based beoordelingskader best practice.
(Bron: NANDA International, 2015)

NANDA-International Position Statement 2

De structuur van de verpleegkundige diagnose in een verpleegplan

NANDA-I is van mening dat de structuur van een verpleegkundige diagnose, inclusief het label en de samenhangende factoren en hoe die tot uiting komen door bepalende kenmerken, geldt als best practice en tevens een effectieve onderwijsstrategie biedt.
De accuraatheid van een verpleegkundige diagnose is gevalideerd wanneer de verpleegkundige tijdens de beoordeling van de patiënt* de bepalende kenmerken, samenhangende factoren en/of risicofactoren met zekerheid heeft kunnen vaststellen en met elkaar in verband heeft kunnen brengen.
Hoewel dit als best practice wordt gezien, kan het toch zo zijn dat een informatiesysteem deze mogelijkheid niet biedt. Het is aan verpleegkundig managers en informatici, om samen te werken aan systemen – en aan de beschikbaarheid daarvan – waarmee verpleegkundigen de accuratesse van hun diagnoses kunnen valideren door met zekerheid de diagnose, de samenhangende en/of risicofactoren en de bepalende kenmerken te kunnen vastleggen.
(Bron: NANDA International, 2015)