Verbetering van de gezondheidskennis: nieuwe structuur

Het verbeteren van gezondheidskennis is cruciaal om de economische, sociale en ecologische ambities van de 2030-agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) volledig te realiseren. Bereidheid tot verbetering van de gezondheidskennis (NANDA 00262) is een verpleegkundige diagnose die in 2016 werd opgenomen in de NANDA-classificatie binnen het domein Gezondheidsbevordering.

Gezondheidskennis is het gebruik en de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, zoals leesvaardigheid, kennis, motivatie, cultuur en taal om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoordelen en toe te passen bij dagelijkse gezondheidsbeslissingen. Daarmee wordt de gezondheid bevordert en in stand gehouden. Tevens vermindert dit gezondheidsrisico‘s en verbetert het de kwaliteit van leven.

Hoewel het essentieel is dat verpleegkundigen de gezondheidskennis herkennen en indiceren bij patiënten, was er tot 2021 nog geen wetenschappelijk voorstel bij de DDC (Diagnosis Development Committee) van NANDA International aangeleverd om deze verpleegkundige diagnose te onderzoeken en te valideren. Recent hebben drie groepen onderzoekers voorstellen ingediend die in behandeling zijn bij de DDC. NANDA International is verheugd om met deze voorstellen te werken en hopen dat binnenkort een diagnostische structuur gepresenteerd kan worden die representatief is voor wat verpleegkundigen identificeren en behandelen in hun klinische praktijk.