NANDA 2021-2023

Verpleegkundige diagnose lijst

Als verpleegkundige is het belangrijk om een gestructureerde aanpak te hebben bij het stellen van een diagnose en het bepalen van de juiste zorg die nodig is voor de patiënt. De lijst van NANDA International is een hulpmiddel voor verpleegkundigen om dit proces te vergemakkelijken. In dit blog zal ik uitleggen wat de lijst van NANDA verpleegkundige diagnoses inhoudt en hoe het kan helpen bij het verlenen van de juiste zorg.

De lijst van NANDA verpleegkundige diagnoses is een classificatiesysteem dat wordt gebruikt om verpleegkundige diagnoses vast te stellen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijkervaring. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt om de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg te weerspiegelen. De lijst bevat momenteel meer dan 200 diagnoses die zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals fysiologische, psychosociale en gezondheidsbevorderende diagnoses.

Gestructureerde aanpak
Door gebruik te maken van de lijst van NANDA verpleegkundige diagnoses kan een verpleegkundige een gestructureerde aanpak hebben bij het stellen van een diagnose en het bepalen van de juiste zorg. Dit kan helpen om te voorkomen dat belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien.

Het proces van het stellen van een diagnose begint met het verzamelen van gegevens over de patiënt. Dit kan worden gedaan door middel van observatie, interviewen en het raadplegen van medische dossiers. Vervolgens kan de verpleegkundige de gegevens analyseren en een diagnose stellen op basis van de symptomen en de bevindingen. De lijst van NANDA verpleegkundige diagnoses kan hierbij als leidraad dienen.

Voorbeeld van een verpleegkundige diagnose
Een voorbeeld van een diagnose is ‘Ineffectief zelfmanagement’. Hierbij kan de verpleegkundige de patiënt helpen bij een leefstijl die passend is bij het leven met een chonisch aandoening. Op basis van deze gegevens kan de verpleegkundige een zorgplan opstellen om het zelfmanagement te verbeteren.

De lijst van NANDA verpleegkundige diagnoses kan een waardevol hulpmiddel zijn voor verpleegkundigen om een gestructureerde aanpak te hebben bij het stellen van een diagnose en het bepalen van de juiste zorg. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de lijst slechts een hulpmiddel is en niet de enige bron van informatie. Het is aan de verpleegkundige om alle beschikbare informatie te verzamelen en te analyseren om tot de juiste diagnose en zorg te komen.