Wat is de NANDA methode?

De NANDA-methode verwijst naar de lijst van verpleegkundige diagnoses die is samengesteld door de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA staat nu bekend als NANDA International (NANDA-I). Het is een professionele verpleegkundige organisatie die zich richt op de ontwikkeling en promotie van gestandaardiseerde verpleegterminologie wereldwijd.

De NANDA-methode wordt door verpleegkundigen gebruikt om verpleegproblemen te identificeren, te categoriseren en te valideren.

De NANDA-classificatie kent vier soorten verpleegkundige diagnoses: probleemgericht, gezondheidsbevordering, risicodiagnoses en syndroomdiagnoses. Probleemgerichte diagnoses identificeren bestaande gezondheidsproblemen of aandoeningen die verpleegkundige interventie vereisen. Diagnoses voor gezondheidsbevordering identificeren het potentieel van een patiënt voor een betere gezondheid en welzijn. Risicodiagnoses identificeren potentiële gezondheidsproblemen of aandoeningen die een patiënt kan ontwikkelen.

De NANDA-methode omvat een systematisch proces:

  • het beoordelen van de gezondheidstoestand van een patiënt,
  • het identificeren van relevante patiëntgegevens,
  • het formuleren van verpleegkundige diagnoses op basis van de behoeften van de patiënt en
  • het ontwikkelen van een verpleegkundig zorgplan om aan die behoeften te voldoen.

De methode omvat ook een voortdurende evaluatie en, indien nodig, aanpassing van het zorgplan.

De NANDA-methode wordt veel gebruikt in de verpleegkundige praktijk, het onderwijs en onderzoek om de taal te standaardiseren. Deze terminologie wordt gebruikt om patiëntproblemen te beschrijven, consistentie in de verpleegkundige zorg te bevorderen en de communicatie tussen zorgprofessionals te vergemakkelijken.