Wat is een verpleegkundige diagnose?

Een verpleegkundige diagnose is een manier waarop een verpleegkundige kijkt hoe een patiënt eraan toe is en wat voor verzorging hij nodig heeft. Hieronder valt het identificeren van problemen en het bepalen van de stappen die nodig zijn om deze problemen op te lossen. De verpleegkundige diagnose is de basis voor het maken van een verpleegplan en de verpleegkundige rapportage.

Met een verpleegkundige diagnoses brengt de verpleegkundige de gezondheidstoestand van een patiënt in kaart, zodat bepaald kan worden welke verpleegkundige interventies nodig zijn om de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Hierdoor kunnen verpleegkundigen gericht en effectieve zorg bieden die aansluit op de specifieke behoeften van de patiënt. Het stellen van een verpleegkundige diagnose helpt ook om de effectiviteit van de verpleegkundige zorg te bewaken en te evalueren door middel van regelmatige monitoring en aanpassing van het verpleegplan.

Een verpleegkundige kan kiezen uit een breed scala aan verpleegkundige diagnoses, zoals bijvoorbeeld: risico op infectie, voedingstekort, verminderde mobiliteit, angst, slaaptekort en beslisconflict.

Deze verpleegkundige diagnoses zijn op basis van de zorgbehoefte van de patiënt, klinische bevindingen en ondersteuning van wetenschappelijke literatuur opgesteld. Verpleegkundige diagnoses zijn gebaseerd op evidence-based praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Veel verpleegkundige diagnoses zijn gevalideerd en geaccepteerd door de verpleegkundige gemeenschap en worden in de praktijk gebruikt. Het is belangrijk om te weten dat verpleegkundige diagnoses constant evolueren op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen in de verpleegkunde.

NANDA International is een internationale organisatie die zich richt op de ontwikkeling, validatie en standaardisatie van verpleegkundige diagnoses. NANDA International publiceert regelmatig de NANDA Nursing Diagnoses, een gezaghebbende lijst van verpleegkundige diagnoses die verpleegkundigen wereldwijd kunnen gebruiken om gericht en evidence-based verpleegkundige zorg te leveren.

Klik hier om naar de meeste recente lijst van verpleegkundige diagnoses van NANDA International te gaan.